Themtech Co. Ltd

Tel.: +660 (0) 2693-7005
127 Soi Srimuang Anusorn
Sutthisarnijchai Road
Dindaeng 10400 Bangkok
THAILAND

logo themtech
ศูนย์รวมสินค้านำเข้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรม

จากผู้ผลิตระดับชั้นนำที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ อาทิ แบรนด์ CELDUC (ฝรั่งเศส),OPTEX(ญี่ปุ่น), TOHO (ญี่ปุ่น),

AECO(อิตาลี), GEFRAN(อิตาลี) , UNITRONICS (อิสราเอล) เป็นต้นtemtech office

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นําด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มีความทันสมัยและคุณภาพสูง”

พันธกิจ

 1. จำหน่ายสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี หลากหลาย มีความทันสมัย
 2. การบริการที่ดีเพื่อนําไปสู่ความประทับใจให้กับลูกค้า
 3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 4. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและทําประโยชน์เพื่อสังคม

การรับรองคุณภาพ

l สินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ทางบริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิ CE-Mark,

ระบบ ISO 9001 เป็นการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ

ความพร้อมของทางบริษัทฯ

     บริษัท เดมเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการในงานอุตสาหกรรมโดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรจำนวนมากกว่า 100 ท่าน

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. แผนกวิศวกรขาย : ทางเรามีทีมวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้และความชำนาญ พร้อมให้บริการแก้ไขและให้คำปรึกษา

ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นกันเอง

 1. แผนกบริการหลังการขาย : ทางเรามีทีมงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ ด้วยช่างผู้ชำนาญงานมากกว่า 20 ปี

อะไหล่ทุกชิ้นมาจากประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยทีมช่างและวิศวกรหลังการขายได้รับการถ่ายทอดความรู้

ในการซ่อมจากผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยตรง ทำให้เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการงานซ่อมและงานติดตั้งเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรม

และอุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงมีทีมวิศวกรหลังการขายที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกสถานที่

 1. แผนกคลังสินค้า : ทางเรามีระบบการวางแผนจัดการสินค้าจำนวน Stock ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ
 2. แผนกจัดส่ง : ทางเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญเส้นทาง บริการจัดส่งสินค้าด้วยรถมอเตอร์ไซด์ (กรงเทพฯ) และรถยนต์ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 3. แผนกทรัพยากรบุคคล : มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและเสนอแนะนโยบายใหม่ ๆ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับ

งานด้านบุคลากรให้เกิดความเหมาะสมและนำมาปรับใช้ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 1. แผนกบัญชีและการเงิน
 2. แผนกจัดซื้อ

 

So4 relay

คุณสมบัติ

SO4 เป็นโซลิดสเตทแบบ Phase angle Control ที่มีขนาดกะทัดรัดเท่ากับรูป ออกแบบมาสำหรับ Resistive Loads (AC-51) เท่านั้น เช่น ฮีตเตอร์ , หลอดไฟ ซึ่งสามารถควบคุมให้โหลดทำงานตกน้อยตามความต้องการได้ รับอินพุทได้ทั้ง 0-10VDC , 4-20mA , 0-5VDC , 1-5VDC และ Potentionmeter

คุณสมบัติrelais okpac s

S07 เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ที่ออกแบบมาสำาหรับ Inductive Loads (AC-53) เช่น มอเตอร์ทำางานแบบ Random มีวงจรป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะทางด้านอินพุท (Transil) และเอาท์พุท (RC และ VDR) มี LED แสดงสถานะการทำางาน

relais okpac s

คุณสมบัติ

S08 เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งโหลด Resistive และ Inductive เช่น ฮีตเตอร์ , หลอดไฟ , มอเตอร์ , แมกเนติก ,โซลินอยด์ เป็นต้น ทำางานแบบ Zero Cross มีวงจรป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะทางด้านอินพุท (Transil)  มี LEDแสดงสถานะการทำางาน

relais okpac s

คุณสมบัติ

S09 เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ที่ออกแบบมาสำหรับโหลด Resistive (AC-51) เช่น ฮีตเตอร์ ,หลอดไฟ เป็นต้น ทำางานแบบ Zero Cross มี LEDแสดงสถานะการทำางาน

คุณสมบัติSOD relay

เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ที่ออกแบบมาสำาหรับ Resistive Loads เท่านั้น พิเศษตรงที่ LED แสดง Status Alarm ที่ตัวโซลิดสเตทเลย เมื่อเอาท์พุท Short – Circuit หรือ Load Open เช่น เช็คสถานะของฮีตเตอร์ขาดได้ โดย SOD จะทำาการเช็คกระแสที่ฮีตเตอร์ขณะทำางาน ถ้าไม่มีกระแสแสดงว่าฮีตเตอร์ขาดไฟ Alarm Output จะทำางาน เป็นต้น แต่สามารถเช็คโหลดได้แค่จุดเดียว ถ้าต่อโหลดขนานกันหลายตัวจะไม่สามารถตรวจเช็คพร้อมกันได้ และ ยังสามารถจ่ายไฟ 24VDC เข้าที่ขา Alarm เพื่อนำาไปแสดงผล Alarm ภายนอกได้ เช่น ต่อร่วมกับ Lamp, Buzzer, Tower Light เป็นต้น

SOB relay

คุณสมบัติ

SOB Series Two-phase Solid State Relays โซลิตสเตทรีเลย์แบบ 2 เฟส สำหรับใช้งานแบบ 2 โซลิตสเตทรีเลย์ในตัวเดียวกัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานแบบ 3 เฟสได้ มีกระแสให้เลือก 25A,35A,50A,75A


SCC relay

คุณสมบัติ

     SCC-Series โซลิดสเตทรีเลย์ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับแรงดันไฟ DC เท่านั้น แรงดันอินพุต : 3-32 VDC / แรงดันเอาต์พุต : 2-200 VDC

XK relay

คุณสมบัติ

 XK เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ที่มี Socket ในตัว สามารถติดตั้งบนราง DIN Rail ได้ เหมาะสำาหรับโหลด เช่น Resistors, Indicators, Solenoids,Transformers, Motors และ Power Contractor Coils แรงดันทางด้านอินพุทและเอาท์พุทมีให้เลือกทั้ง AC และ DC พร้อมทั้งมี LED แสดงผลการทำงาน

คุณสมบัติ SKA SSR

     SK-SERIES เป็นโซลิดสเตทรีเลย์สำหรับติดตั้งลงบนแผ่นวงจร PCB มีแรงดันทางด้านอินพุทเป็นแบบ DC ส่วนแรงดันทางด้านเอาท์พุทเป็น AC มีกระแสให้เลือก 2.5A กับ 5A นอกจากนี้รุ่น SKA ยังมีวงจรป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (VDR) สำาหรับโหลด Solenoid หรือ Motor

slim range

คุณสมบัติ

 SLD-SERIES เป็นโซลิดสเตทรีเลย์สำหรับติดตั้งลงบนแผ่นวงจร PCB มีแรงดันทางด้านอินพุทและเอาท์พุทเป็นแบบ DC  มีกระแสให้เลือก 2A กับ 4A


SUL and SUM

คุณสมบัติ

– ขนาดเล็กกระทัดรัด มีมาพร้อม Heat Sink เหมาะสำาหรับงานที่มีพื้นที่ติดตั้งแคบๆ

– สามารถใช้งานในช่วงแรงดัน 12-275VAC และ 24-510VAC, 24-600VAC

– แรงดันควบคุมทางด้านอินพุท : 3-32 VDC, 3.5-32 VDC, 18-30 VAC / DC และ 160-240 VAC

– มี LED แสดงสถานะการทำางานของอินพุท

– มีวงจรป้องกันแรงดันเกินทางด้านอินพุท

– ง่ายและรวดเร็วในการต่อสาย

– ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป EN60947-4-3 (IEC947-4-3) และ EN60950 (VDE0805) -IEC62314-UL-cUL

– สามารถติดตั้งบนราง DIN Rail ได้

SVT relays

คุณสมบัติ

     SVT Series โซลิดสเตท 3 เฟส เป็นรุ่นที่มีมาพร้อมกับฝาครอบ Terminal ซึ่งมีระดับการป้องกัน IP20 ช่องต่อสายสามารถต่อสายเข้ากับ Terminal โดยตรงได้สูงสุด 10 mm. ซึ่งจำกัดกระแสที่ 50A ตามมาตรฐานของสาย ดังนั้นควรเลือกเบอร์สายให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง (กรณีกระแสเกิน 50A)

psa sensors

คุณสมบัติ

PSA เป็น Manetic Proximity Sensorที่ควบคุมการทำงานด้วยเคลื่อนสนามแม่เหล็ก


PTFA relayคุณสมบัติ

PTFA เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับระดับแบบติดตั้งแนวนอน แบบReed Switch เซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจจับระดับน้ำของน้ำมัน / เบนซิน การใช้งานSensing & Instrumentation, Industrial